Servis audiosystémů a ostatní elektronické práce

Většina audio systémů, zejména pokud je jim nějaký ten rok, potřebuje odborný servis. Točivé stroje jako magnetofony, gramofony apod., potřebují mechanickou údržbu (promazání a seřízení) a často i následnou repasi celého bloku elektroniky.

Zejména zmíněné magnetofony jsou na absenci této údržby dost citlivé. A pokud si pořídíte starší stroj, který byl vyroben před desítkami let, je tento servis nezbytný. Nastavení mechaniky (převody, brzdy apod.)  a páskové dráhy patří k základním pracím, které je nutno provést nebo alespoň správné nastavení překontrolovat.

Údržbou a seřízením mechanické části to ovšem zdaleka nekončí. Je nezbytné zkontrolovat celou elektroniku, vyměnit součástky, které poznamenal zub času (vyschlé elektrolytické kondenzátory, vadné polovodičové prvky atd.).

Následně je třeba opět celý stroj detailně seřídit. Jedině tak může opět pracovat „jako za mlada“.

Část profesionálního měřicího parku
Část profesionálního měřicího parku

Na tyto práce je naše pracoviště vybaveno veškerou potřebnou měřicí technikou a nářadím.

Kromě těchto oprav a údržby je možné po dohodě i nějaké specializované elektronické zařízení vyrobit.

Mimo výše uvedené činnosti poskytujeme zákazníkům i odborné poradenství v tomto oboru. A to jak při pořizování audio zařízení, tak při jejich optimální propojování a detailech jejich použití.