Modernizace stávajícího zařízení

Nasazení počítačů do intenzivnějšího provozu začalo až na malé výjimky po revoluci v r.1989. Celá řada zákazníků má doma i ve firmě staré počítače, které „drží pohromadě silou vůle“. Je až neuvěřitelné, kolik firem ještě v současnosti používá počítače, které díky své pomalosti zdržuji produktivitu firmy.

Přitom vlastnosti těchto počítačů vůbec neumožňují max. využití současného inteligentního software. Pomalý počítač tak často způsobí absurdní jev, kdy uživatel čeká na relativně „línou“ odezvu techniky, místo aby tato technika čekala na další obsluhu uživatele.

Dalším problémem je fakt, že HW počítače při současném rychlém rozvoji PC techniky velice zastarává a pokud není proveden rychlý tzv. UPGRADE (modernizace klíčových dílů počítače), dojde k rychlému znehodnocení počítače jako celku.

Firma PS – SERVICE řeší tento problém prováděním rychlé modernizace počítače na základě objednávky zákazníka, přičemž provede odborné otestování všech dílů a doporučí klientovi, které díly je nezbytně nutno vyměnit a po odsouhlasení ceny rekonstrukce práci provede. V případě, že upgrade již není možný z technických důvodů nebo je silně neekonomický, je optimálně navržen nový stroj a po schválení zákazníkem je velice rychle realizován … .

Technické práce u zákazníka je možno provést po dohodě v době, kdy technika u zákazníka není využita (odpolední hodiny nebo někdy i víkend).