Tyto texty již nejsou udržovány a skouží jenom jako prozatímní archív. Postupně budou nejzajímavější texty importovány do odpovídajících rubrik fóra ZDE


Výhledově se počítá s přenosem těchto stránek na jiné softwarové prostředí tak, aby bylo možno lépe upravit vlastnosti WEBu pro dané specifické prostředí, zobrazování schémat, dokumentací, typových návodů jak to či ono nastavit apod. Stávající nosný software, který běží na BLOG.CZ, bohužel takové požadované funkce neumožňuje.

Cílem je vytvořit WEB, kde si zájemci rychle najdou pomoc při řešení potíží, nastavování apod. u svých přístrojů z této zajímavé doby.